“โควิด-19” ไทยอยู่ในจุดที่เลือกได้ ถ้าทุกคนร่วมมือกันมีวินัย-ป้องกันตัวเอง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


‘นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์’ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาทอง ทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนหลายพันรายเฉกเช่นยุโรป

TOP ประเด็นร้อน