MRT สายสีน้ำเงิน เพิ่มรอบชั่วโมงเร่งเพื่อลดความแออัด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


MRT สายสีน้ำเงินเพิ่มรถเสริมช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเพื่อลดความแออัดของผู้โดยสาร ตามมาตรการ Social Distancing ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

TOP ประเด็นร้อน