เยอรมนี กับการรับมือโควิด-19 โดยไม่ปิดประเทศ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เตือนถึงกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อของไทยที่กำลังเพิ่มขึ้นว่าถ้าหากไทยยังไม่มีมาตรการเข้มงวดกว่านี้ กราฟเราจะเหมือนเยอรมนี แล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเยอรมนีเป็นอย่างไรบ้าง รัฐบาลมีการรับมืออย่างไร  

TOP ประเด็นร้อน