ไทย พบผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม 1,245 ราย กทม.ติด 515 ราย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 109 ราย รวมสะสม 1,245 ราย เสียชีวิต 6 ราย โดย กทม.ติดเชื้อแล้ว 515 ราย

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 28 มี.ค.2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ว่า วันนี้มีผู้ยืนยันติดเชื้อรายใหม่จำนวน 109 ราย  

อัปเดตข่าว สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด 28 มี.ค.63

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในสหรัฐฯ ทะลุ 101,242 ราย

ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 109 ราย ดังนี้ 

1. กลุ่มสัมผัสผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้า 39 ราย ได้แก่

-กลุ่มสนามมวย 10 ราย อยู่ กทม.ทั้งหมด  และกลุ่มสถานบันเทิง 8 ราย ที่ กทม. และศรีสะเกษ และกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 21 ราย 

2.กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 17 ราย

-กลุ่มเดินทางจากต่างประเทศ 8 ราย เป็นคนไทย 6 ราย มาจากอเมริกา อินเดีย ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุ่น และคนต่างชาติ 2 ราย เป็นชาวยูเครน และโปรตุเกส  กลุ่มทำงานและอาศัยอยู่ในสถานที่แออัดใกล้ชิดผู้คนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ 7 ราย ทำอาชีพนวดสปา ขายบริการ พนักงานต้อนรับในโรงแรม เชฟ ขายเครื่องประดับ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย  

3.กลุ่มที่ผลแล็บยืนยันชัดเจน แต่ยังอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 53 จำนวน

-กระจายทั้งเชียงราย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร มุกดาหาร ภูเก็ต ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ กทม.

นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุ 55 ปี มีประวัติเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี มีไขมันในเลือดสูง เข้ามารักษา รพ. เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 ด้วยอาการหอบเหนื่อย ตรวจพบปอดอักเสบรุนแรง ต่อมาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่วนรักษาหายกลับบ้านมีเพิ่ม 3 ราย

สรุปมีผู้ป่วยสะสม 1,245 กลับบ้านรวม 100 ราย เสียชีวิตรวม 6 ราย ยังรักษาใน รพ. 1,139 ราย จำนวนนี้อาการหนัก 17 ราย โดยจำนวนนี้ 12 ราย รักษาในรพ.สังกัด สธ. โรงเรียนแพทย์ และ รพ.สังกัดกลาโหม ส่วนอีก 5 รายรักษาอยู่ในต่างจังหวัด อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 31-76 ปี

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียน เย็นนี้! ก.คลัง ยัน เงินเยียวยา 5000 บาท ได้ทุกคน หากคุณสมบัติครบถ้ว...

นพ.อนุพงศ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศมีอายุน้อยที่สุด 6 เดือน อายุมากที่สุด 84 ปี อายุเฉลี่ย 40 ปี อย่างไรก็ตาม จากการที่มีผู้ป่วยในกลุ่มสนามมวย สถานบันเทิง ทำให้มีผู้ป่วยมีอายุน้อยในช่วงอายุประมาณ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี และอายุ 40-49 ปี จึงค่อนข้างมาก เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยกระจายไปใน 57 จังหวัด มากที่สุดคือ กทม. 515 ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้อทั่วโลก อยู่ที่ 596,779 ราย (เพิ่ม 76,880) เสียชีวิต 27,352 ราย (เพิ่ม 3,764) รักษาอยู่ 133,355 ราย ใน 197 ประเทศ โดยประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา, อิตาลี และจีน แต่ผู้เสียชีวิตสูงสุดยังคงเป็น อิตาลี

 

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สิ่งที่ สธ.กังวลและอยากให้ประชาชนรับทราบเพื่อป้องกันการป่วยและเสียชีวิตจากโควิด-19 เพราะประเทศไทยมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ส่วนหนึ่งจึงมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตเป็นส่วนน้อย ทั้งนี้ โรคโควิด-19 นั้น จาก 100 คน พบว่า จำนวน 80 คน จะมีอาการน้อยหรือน้อยมาก จนไม่ได้นึกว่าเป็นโรคนี้  ส่วนอีก 20 คนเข้ารักษาใน รพ. โดยจำนวนนี้ 58 คนจะมีอาการรุนแรง และบางส่วนจะเสียชีวิต ถ้าดูจากตัวเลขเสียชีวิตของไทยขณะนี้อยู่ที่ 6 ราย หากดูจากผู้ป่วยทั้งหมด 1,245 ราย ก็มีอัตราเสียชีวิตประมาณ 0.5% ถือว่าเป็นตัวเลขในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่อัตราป่วยตายสูงกว่านี้

 

นพ.โสภณ กล่าวว่า กลุ่มที่เสียชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากผู้ที่ไม่เสียชีวิตหลายประการ คือ 1.เป็นผู้ที่มีอายุมาก อย่างรายที่มีอาการหนัก 17 ราย พบว่าครึ่งหนึ่งอายุเกิน 60 ปี และรายที่เสียชีวิตอายุเกิน 70 ปี มี 2 ราย ดังนั้น กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอาการรุนแรง คือ ผู้สูงอายุ ต้องดูแลอย่าให้ป่วยหรือรับเชื้อ แต่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะอยู่บ้านมากกว่าวัยทำงาน คนพาเชื้อเข้าไปคือคนอายุน้อย จึงเป็นที่มาว่าทำไมคนกลับจาก กทม. และปริมณฑลในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องแยกตัวเมื่อกลับไปถึงภูมิลำเนาในต่างจังหวัด เพื่อลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อให้คนในบ้านต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นญาติผู้ใหญ่ พ่อแม่ปู่ย่าตายาย เพื่อลดการป่วย ก็จะไม่เสียชีวิต แต่ถ้าเกิดป่วยในคนอายุมากต้องรีบพบแพทย์เพื่อให้ข้อมูลและประวัติสัมผัส เช่น อยู่ใกล้ผู้ป่วยยืนยันโควิดก่อนหน้านี้ เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่มีรายงานการระบาดอยู่เดิม แพทย์รับข้อมูลจะวินิจฉัยส่งตรวจแล็บให้ตรงกับโรคมากที่สุด

 

2.ผู้มีโรคประจำตัว โรคที่พบบ่อย ช่วงนี้คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน บางคนเป็นโรคไต มีคนที่รักษามะเร็ง กลุ่มนี้ก็มักมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติทั่วไป ต้องระมัดระวังการติดเชื้อมากเป็นพิเศษ การติดเชื้ออาจมีอาการป่วยรุนแรงมากกว่าคนไม่มีโรคประจำตัว และคนมีโรคประจำตัวเรื้อรังมักมากับคนอายุมากขึ้น หากมาทั้ง 2 ปัจจัยโอกาสป่วยรุนแรงเสียชีวิตก็มากขึ้น ทั้งนี้ ในต่างประเทศที่จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากแล้ว อัตราป่วยตายในผู้สูงอายุจะมากกว่า 10% ส่วนคนอายุน้อยอัตราป่วยตายน้อยกว่า 1% นี่เป็นข้อมูลสำคัญให้เราเอาใจใส่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว จะได้ช่วยกันปกป้อง ดูแลให้สุขภาพดีไม่ป่วย ไม่เสียชีวิต

เปิดเทคนิคลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ให้เร็วต้องเตรียมสิ่งนี้

ข่าวแนะนำ 

วิธีลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

นครปฐม ยูไนเต็ด

VS

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ