“จุรินทร์” เคาะ 4 มาตรการ ช่วยเหลือผู้พิการ รายละ 1,000 บ.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“จุรินทร์” เคาะ 4 มาตรการ เงินช่วยเหลือผู้พิการ รายละ 1,000 บาท พร้อม พักชำระหนี้ 1 ปี ลูกหนี้กองทุนส่งเสริมคนพิการ

อัปเดตข่าว สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด 30 มี.ค.63

อัปเดตข่าวโควิด-19 (COVID-19) ล่าสุด 30 มี.ค. 63

วันที่ 30 มี.ค. 2563  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 2563

นายจุรินทร์ แถลงผลการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ 4 เรื่อง

1.เห็นชอบให้มีการพักชำระหนี้เงินกู้ที่ผู้พิการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยให้พักชำระหนี้ออกไป 12 เดือนนับจากเดือนเม.ย.ปีนี้ไปจนถึงเดือนเม.ย.ปีหน้า ซึ่งจะมีส่วนช่วยพักชำระหนี้ให้กับผู้พิการจำนวน 134,497 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 3,180 ล้านบาท

2.ให้จัดวงเงินกู้ให้กับผู้พิการที่ต้องการกู้เงินไปประกอบอาชีพในช่วงภาวะประสบภัยโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษวงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนผู้พิการจัดให้  โดยมีเงื่อนไข คือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และให้กู้ ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท แบบไม่มีดอกเบี้ยและให้เริ่มชำระหนี้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับจากวันกู้เป็นต้นไป

3.ให้ตัดเงินจากกองทุนผู้พิการจำนวน 2,000 ล้านบาทโดยประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับผู้พิการคนละ 1,000 บาท ซึ่งมีผู้พิการอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 2,000,000 คนโดยจะขอความร่วมมือจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาเงินกองทุนผู้พิการไว้ให้เร่งช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดภายในเดือนเมษายนนี้

4. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอรัฐบาลให้ช่วยพิจารณากรณีเพิ่มเงินรายเดือนสำหรับผู้พิการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยได้ให้ความเห็นชอบมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2562 ที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้พิการรายเดือนจาก 800 เป็น 1,000 บาท และให้เริ่มต้นจ่ายจากวันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

แต่ขณะนั้นมีหมายเหตุห้อยท้ายว่าให้เพิ่มให้เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้มีผู้พิการได้รับการเพิ่มเงินส่วนนี้เพียง 1,000,000 คน  จึงขอเสนอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มเบี้ยหรือเงินช่วยเหลือรายเดือนเป็น 1,000 บาท สำหรับคนพิการคนอื่นๆด้วยที่อยู่ในระบบทะเบียนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ