ครม.เคาะเพิ่มช่วยผู้ประกันตนว่างงาน เหตุโควิด-19  จ่าย 62% ของค่าจ้าง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะรัฐมนตรีเคาะเพิ่มอัตราเดียวหมด ช่วยเหลือผู้ประกันตนว่างงานเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 เป็นร้อยละ 62 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน