เตือน Food Delivery คิดค่าบริการจากร้านอาหารแพงกว่าเดิม มีโทษจำปรับ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เตือน Food Delivery ฉวยโอกาสช่วง โควิด-19 ระบาด คิดค่าบริการจากร้านอาหารแพงกว่าเดิม มีโทษทั้งจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 10% ของรายได้

จากรณีที่ ข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ ว่า ผู้ให้บริการส่งอาหารหลายรายโดยเฉพาะผู้ให้บริการรายใหญ่ มีการเรียกเก็บ ค่าบริการจากร้านอาหารในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เช่น จากเดิมร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 35 - 40 เรียกเก็บค่าบริการอื่นๆเพิ่มอีก รวมทั้งกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งเสริมการขายจากร้านอาหาร เช่น การโฆษณาแนะนำร้านอาหารให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ผู้ให้บริการส่งอาหารหลายรายอาจมีการตกลงร่วมกันในการกำหนดหรือเพิ่มค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ซึ่งส่งผลทำให้ ราคาจำหน่ายอาหารเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการเหล่านี้

เส้นทางไข่ไก่ พ่อค้าคนกลางดักรับจากฟาร์มฉวยโอกาสขึ้นราคา

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้มีการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการ

อัปเดตข่าวโควิด-19 (COVID-19) ล่าสุด 1 เม.ย. 63

อัปเดตข่าว สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด 1 เม.ย. 63

ส่งอาหารที่ปรากฎเป็นข่าวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพฤติกรรมทางการค้าอื่นๆ ที่อาจเข้าข่าย การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

“ โดยกรณีที่เป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น  จะมีโทษปรับทางปกครอง ในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด” 

วัยทำงานหวั่นโควิด-19 สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่กระจาย

หรือกรณีที่เป็นพฤติกรรมการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม กรณีที่เป็นการการตกลงร่วมกันกำหนดอัตราค่าบริการ อันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน 

จะมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ”

นอกจากนี้ ยังดำเนินการกำกับดูแล พฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารอย่างเข้มงวด หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายหรือหากร้านอาหารพบว่าผู้ให้บริการส่งอาหารมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ให้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โทร 0 2199 5444

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ