สปส.ขยายเวลาจ่ายเงินสมทบ ‘นายจ้าง-ลูกจ้าง’ ออกไป 3 เดือน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานประกันสังคม ขยายกำหนดเวลาส่งเงินสมททบนายจ้าง-ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สำหรับงวดเดือน มี.ค.-พ.ค. ออกไป 3 เดือน

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนนั้น

อัปเดตข่าวโควิด-19 (COVID-19) ล่าสุด 13 เม.ย. 63

คลัง แจงทำไมลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” แล้วถูกจัดเป็นเกษตรกร

ล่าสุดได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อการประกอบกิจการและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน

กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ออกประกาศฉบับนี้โดยมีสาระสำคัญ คือการขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 สำหรับงวดเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน ดังนี้

          1. ค่าจ้างงวดเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

          2. ค่าจ้างงวดเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

          3. ค่าจ้างงวดเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

         

อย่างไรก็ตาม  มีประเด็นคำถามจากนายจ้าง ผู้ประกันตนสอบถามเข้ามาจำนวนมาก สำนักงานประกันสังคมจึงได้ดำเนินการรวบรวมเพื่อตอบคำถาม เพื่อทำความเข้าใจแก่ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 (ตามภาพ)  โดยหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม ที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ผ่านช่องทาง E-mail : info @sso1506.com Webboard (กระดานสนทนา) Live Chat รวมทั้ง Facebook.com/ssofanpage สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน

อัปเดตข่าว สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด 13 เม.ย. 63

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ