หลายจังหวัดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
​หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และจัดพิธีกวนข้าวทิพย์ เพื่อนำไปใส่บาตรวันรุุ่งขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน