องค์การเภสัชกรรม เพิ่มกำลังการผลิตยารักษา โควิด-19 จำนวน 5 รายการ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
องค์การเภสัชกรรม เพิ่มกำลังการผลิตและสำรองยาที่ผลิตเอง 5 รายการ ยืนยันเพียงพอสำหรับผู้ป่วย โควิด-19 ไม่กระทบผู้ป่วยเดิม ขณะที่ ยาฟาวิพิราเวียร์จากญี่ปุ่นมาเพิ่มอีก 103,860 เม็ด ปลายเดือนเม.ย.นี้

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ถึง แนวทางการใช้ยาต้านไวรัส สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โควิด -19 จำนวน 7 รายการ เพื่อให้มีเพียงพอสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ฟ้าทะลายโจร ฆ่า โควิด-19 ได้จริงหรือ?

ญี่ปุ่นเล็งส่งยารักษาผู้ป่วยโควิดให้ประเทศอื่น

โดยเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการผลิตยาขึ้นเอง จำนวน 5  รายการ คือ  1.ยาคลอโรควิน รักษาโรคมาลาเรีย สำรองไว้ จำนวน 1.8 ล้านเม็ด 2.ยาต้านไวรัสเอดส์สูตรผสม โลพินาเวียร์ และ ริโทรนาเวียร์ ( Lopinavir / Ritonavir) สำรองไว้ จำนวน 30.6 ล้านเม็ด 3.ยาต้านไวรัสเอดส์ดารุนาเวียร์ (Darunavir) สำรองไว้จำนวน 1.9 ล้านเม็ด 4.ยาต้านไวรัสเอดส์ริโทรนาเวียร์ (Ritonavir) สำรองไว้จำนวน 1.9 ล้านเม็ด 5.ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) ยาปฏิชีวนะใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย สำรองไว้จำนวน 3.4 ล้านเม็ด 

ไวรัสโคโรนา, โควิด-19, COVID-19, วัคซีนโควิด, ยาต้านโควิด-19

เปิดรายละเอียด 70 วัคซีนต้นแบบต้านโควิด-19

หาคำตอบ “วัคซีนโควิด-19” ไทยจะได้ร่วมทดสอบหรือไม่?

ส่วนยาอีก 2 รายการองค์การฯ ได้จัดซื้อมา คือ 6.ยาฟาวิพิราเวียร์ ( Favipiravir ) ซึ่งเป็นยาสำคัญสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีการจัดซื้อจากแหล่งผลิตอยู่ 2 แหล่งหลัก คือญี่ปุ่นเจ้าของสิทธิบัตร และจีนซึ่งได้รับใบอนุญาตจากญี่ปุ่น โดยองค์การฯได้มีการจัดหาไปแล้ว 140,000 เม็ด กรมควบคุมโรคจัดหา 47,000 เม็ด รวมเป็น 187,000 เม็ด และจะมีการส่งมอบที่จัดซื้อจากญี่ปุ่นเพิ่มอีก 103,860 เม็ด ในปลายเดือนเมษายนนี้  สำหรับ ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน องค์การฯได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้วจากผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 1.09 ล้านเม็ด 

“ยาทั้ง 5 รายการที่องค์การฯ ผลิตเองนั้น เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19  ซึ่งยามีเพียงพอและไม่กระทบต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเหล่านี้อยู่เดิม และขอเตือนว่ายาเหล่านี้เป็นยาที่ใช้เฉพาะโรค เป็นยาอันตราย การสั่งใช้ต้องเป็นไปตามการสั่งของแพทย์เท่านั้น ประชาชนห้ามซื้อมากินเองเด็ดขาด เนื่องจากยาทุกชนิดมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ ” ดร.ภญ.มุกดาวรรณ

ไทยสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ 40,000 เม็ด รองรับ 800 คน สู้โควิด-19

สภาเภสัชฯ ชี้ผลกระทบโควิด-19  กระทบวัตถุดิบผลิตยา  

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ