เมื่อ“คนไม่อยู่บ้าน”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ความพยายามจัดระเบียบคนเร่ร่อนเป็นสิ่งรัฐบาลพยายามผลักดันมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ที่กำหนดให้พวกเขามีสิทธิได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีทั้งที่พักอาศัย ที่อาบน้ำ อาหารสามมื้อ และมีการฝึกอาชีพให้ แต่ทำไมจำนวนคนเร่ร่อนกลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งที่รัฐบาลมีสวัสดิการส่วนนี้ให้

TOP ประเด็นร้อน