โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีต” เป็น องคมนตรี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ราชกิจจาเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็น องคมนตรี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน