คลัง ออก พันธบัตร "เราไม่ทิ้งกัน" เปิดจำหน่ายวันนี้วันแรก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คลังออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

TOP ประเด็นร้อน