​นายกฯ หนุนชาวนาเต็มสูบ สั่งแก้ กม.เช่าที่สร้างความเป็นธรรมเจ้าของ-ผู้เช่า


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายกฯ โปรยยาหอมชาวนาสั่งแก้กฎหมายเช่าที่นา สร้างความเป็นธรรมระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้เช่า


วันนี้ (4 มิ.ย. 58) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผู้นำชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับมอลโล่ห์รางวัลและรับฟังนโยบาย


โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลต้องการให้ชาวนามีรายได้ที่เพียงพอไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยการแก้ปัญหาการเกษตรแบบองค์รวม ทั้งการแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ ราคาปุ๋ย ค่าเช่าที่ เครื่องจักร และการขายผลผลิต ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตลง เบื้องต้นได้สั่งแก้ไขกฎหมายเช่าที่นาเพื่อให้มีความเป็นธรรมระหว่างเจ้าของที่นากับผู้เช่ามากขึ้น


ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรฯ เคยว่าจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาปัญหาปัญหาการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร พบว่าเกษตรกรไทยมีประมาณ 5.87 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้มีประมาณ 2.64 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น 45% มีการเช่าที่ดินทำการเกษตร มีจำนวนที่ดินปล่อยเช่าประมาณ 30.59 ล้านไร่ และมีเกษตรกร 1.08 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น 41% ที่เช่านาโดยไม่ได้ทำสัญญาตามกฎหมาย รวมทั้งมีเกษตรกร 72.81% จากทั่วประเทศที่ไม่ทราบว่ามีอัตราเพดานค่าเช่าสูงสุดตามกฎหมาย


นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กฎหมายเช่านาปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ศึกษาการยกร่างแก้ไขมาก่อนแล้ว เพราะตัวกฎหมายมีเงื่อนไขบังคับเจ้าของที่ดินและคุ้มครองผู้เช่ามากเกินไป จนทำให้เจ้าของที่ดินไม่ยอมให้เช่าแต่เกษตรกรมีความจำเป็นต้องขอเช่า สุดท้ายกลายเป็นการเช่าที่ดินโดยไม่ทำตามกฎหมาย จึงต้องแก้ไขให้กฎหมายให้สามารถปฏิบัติได้จริง ดึงทุกคนเข้าสู่ระบบ


ปัญหาที่เกิดขึ้นในกฎหมายเช่านาฉบับปัจจุบันที่ทำให้เจ้าของที่ดินไม่ยอมให้เช่า 5 ข้อ ได้แก่


1. มีข้อบังคับให้การให้เช่ามีระยะเวลาขั้นต่ำ 6 ปี ซึ่งเจ้าของที่ดินเห็นว่านานเกินไป


2. การบอกเลิกให้เช่าที่ดินกระทำได้ต่อเมื่อเจ้าของที่ดินจะนำไปใช้เพื่อทำการเกษตรเท่านั้นและต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (คชก.) ระดับตำบลอนุมัติก่อน


3. ไม่อนุญาตให้ปล่อยเช่าที่นาเป็นรายปี


4. ให้อำนาจกำหนดราคาค่าเช่าไว้กับ คชก.ซึ่งปัจจุบันราคาไม่สอดคล้องกับราคาข้าวในตลาด


5. หากเจ้าของที่ดินต้องการนำที่ดินออกขายจะต้องให้สิทธิผู้เช่าสามารถซื้อได้เป็นรายแรก

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ