ร้องทุกข์เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน วันสุดท้าย ย้ำ ขยายเวลารอบสอง 18-29 พ.ค. 63

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประชาชนแห่ยื่น ร้องทุกข์เงินเยียวยา 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน” วันสุดท้าย หลังจากนี้สามารถยื่นได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 -29 พ.ค.2563

TOP ประเด็นร้อน