เปิดตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เปิดตารางการเรียนของระดับชั้นม. 1-6 ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทางช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา 17 ช่อง ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ และผังรายการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

TOP ประเด็นร้อน