ขั้นตอน "การฟื้นฟูกิจการ" หลังยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ บมจ.การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย ซึ่งการเมื่อถึงขั้นตอนของการ "ฟื้นฟูกิจการ" จะเป็นอย่างไรต่อไป

TOP ประเด็นร้อน