ธ.ก.ส.ประจวบฯ นำร่องตั้ง “ตู้ปันสุข” เมล็ดพันธุ์พืชช่วยเหลือเกษตรกร

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธ.ก.ส. จังหวัดประจวบครีขันธ์ นำร่องตั้งตู้ปันสุขเมล็ดพันธุ์พืช ช่วยเหลือเกษตรกรลดผลกระทบภัยโควิด-19

TOP ประเด็นร้อน