ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ผ่าน www.moac.go.th เท่านั้น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แจ้งเกษตรกร ให้ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ผ่าน www.moac.go.th เท่านั้น ส่วน link ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะปิดวันนี้

TOP ประเด็นร้อน