วิธีง่ายๆ รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะมีการโอนเงินเยียวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนเงิน 5,000 บาท รอบแรกจำนวน 1 ล้านราย

TOP ประเด็นร้อน