อนุรักษ์เต่าในวันเต่าโลก 2563 ได้ง่าย ๆ เพียงงดทำบุญปล่อย “เต่านา”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันเต่าโลก ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสำนึกที่ผู้คนมีต่อเต่าบกและเต่าทะเล

TOP ประเด็นร้อน