สธ.ออกมาตรการ 3 ระยะรับมือไวรัสเมอร์ส เน้นดูแลประชาชาชนเดินทางประกอบพิธีฮัจญ์