โรงเรียนย่านสุขุมวิท ปิดการเรียนการสอนจากเหตุน้ำท่วมขัง