​เกาหลีใต้พบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสเมอร์ส รายที่ 6

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสเมอร์สรายที่ 6 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย 87 ราย

TOP ประเด็นร้อน