ศาลล้มละลายกลาง รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ การบินไทย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) พร้อมนัดไต่สวน 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น.

วันนี้ (27 พ.ค.63) ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อม นัดไต่สวน วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. และสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลานัดไต่สวน ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 7 วัน

เปิดรายชื่อ ซูเปอร์บอร์ด กู้วิกฤตการบินไทย "วิษณุ" นั่งประธาน

การบินไทย ตั้งบอร์ดใหม่ ปิยสวัสดิ์ คัมแบคอีกครั้ง ร่วมกู้วิกฤต!

และให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้และแก่นายทะเบียนหุ้น ส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 90 / 9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวน โดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่ง หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้าน ให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน

การบินไทย ยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว

ขณะที่ ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บมจ. การบินไทย (THAI) ลดลงสู่ระดับ "D" หรือ "Default" ซึ่งส่งผลให้บริษัทเข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้ (Automatic Standstill) กับเจ้าหนี้ทุกรายตามกฎหมาย

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ