รัฐสภาจีน เห็นชอบกฎหมายความมั่นคงฮ่องกง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ลงมติรับรอง ร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่สำหรับใช้กับฮ่องกง ด้วยคะแนนเห็นชอบ 2,878 คัดค้าน 1 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน