ไม่ต้องลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยาคนพิการจำนวน 1,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยไม่ต้องลงทะเบียน   

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการครั้งนี้ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)

วันนี้โอน !! รับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินให้กับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่มีฐานข้อมูลอยู่ระบบราว 2 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากข้อมูลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พบว่าจากจำนวนผู้พิการ 2 ล้านราย มาจาก ผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,898,357 ราย กรุงเทพมหานคร 87,359 ราย เมืองพัทยา 1,286 ราย

ขั้นตอน รับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท  

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ