ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ฉบับเต็ม มาตรการคลายล็อกระยะ 3

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน