สำรวจ "ความกังวลของคนไทย" นอกจาก โควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สวนดุสิตโพล สำรวจประชาชนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ นอกจาก การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น ภาวะทางการเมือง สภาพทาง เศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทุกคนจะต้องเผชิญและผ่านไปให้ได้ พบว่า มีอยู่ด้วยกัน 10 เรื่อง คือ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน