อัพเดต! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตรวจคุณสมบัติ เช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติที่ประชุม ห็นชอบจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ตรวจคุณสมบัติ เช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

3 กลุ่มเปราะบาง รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 เริ่ม มิ.ย.นี้  

ตรวจสอบ กลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน รับเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000   

จากกรณี คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยา “กลุ่มเปราะบาง” ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ตั้งแต่เดือนพ.ค.- ก.ค.เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท  โดยเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายน จำนวน 2,000 บาท และกรกฎาคม อีก 1,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดกลุ่มเปราะบาง เป็น 3 กลุ่ม รวมประมาณ 13 ล้านคน ประกอบด้วย

1.กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน

2.กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 9.66 ล้านคน

3.กลุ่มผู้พิการ ประมาณ 2 ล้านคน

สำหรับ "กลุ่มเด็กแรกเกิด" เงินเยียวยาจะเข้าพร้อมกับ "เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" ที่รัฐจ่ายให้อยู่แล้วเดือนละ 600 บาท ทำให้ในช่วง 3 เดือนคือ ระหว่าง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 จะมีเงินเยียวยาเพิ่มเข้ามาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 1,600 บาท โดยจะโอนเข้าพร้อมกับรอบโอนของเงินอุดหนุนที่จ่ายอยู่เดิม  ตามกำหนด ในวันที่ 10 มิถุนายน นี้

วันที่ 10 มิถุนายน รับเงินเยียวยากลุ่มเด็กแรกเกิดงวดแรก สำหรับงวดนี้จะได้รับเงินของเยียวยาบวกเงินอุดหนุนบุตร 2,600 บาท เป็นของเดือน พฤษภาคมที่ยังไม่จ่าย 1,00 บาท เดือนมิถุนายน 1,000 บาท รวมเงินที่รัฐจ่ายอยู่แล้วอีก 600 บาท  

ตรวจสอบคุณสมบัติ เด็กที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนบุตร

1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

4.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน?

1.มีสัญชาติไทย

2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ

3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

4.อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร  ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา  ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค  ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

ตรวจสอบเอกสาร ดาวน์โหลด และขั้นการการลงทะเบียนได้ที่  https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register

ใครที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ ลิงค์  http://csgcheck.dcy.go.th

ทั้งนี้ ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน ,ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด ,ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดค้นหาข้อมูลสำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมี Update สถานะการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร เบอร์โทร 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6920

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ