​คุมเข้ม ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเหล้าย่าน มก. และเชียงใหม่