"ประยุทธ์"ปลุกอาเซียนเป็นสะพานเชื่อมเลี่ยงขัดแย้งมหาอำนาจ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 เต็มรูปแบบ เป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลครั้งแรก นับตั้งแต่ก่อตั้งประชาคม วาระสำคัญ คือร่วมกันจัดทำแผนเพื่อก้าวออกจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 และความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ โดยนายกรัฐมนตรีไทยเสนอให้ประเทศสมาชิกหลีกเลี่ยงการถูกบังคับเลือกข้าง

TOP ประเด็นร้อน