เปิดธุรกิจพาชาวฮ่องกง ย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การประท้วงในฮ่องกงที่เกิดขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนชาวฮ่องกงที่อพยพย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

TOP ประเด็นร้อน