​จีนออกกฎใหม่ให้วีซ่าประชาชนเข้าฮ่องกงได้ 1 ครั้ง/สัปดาห์ แก้ปัญหาแย่งซื้อของ-เสียมารยาท