สักการะ "พระไภษัชยคุรุ" พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาล ให้มนุษย์พ้นจากโรคภัย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อัญเชิญพระไภษัชยคุรุ 6 องค์ ให้ประชาชนสักการะบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. ถึง 2 ต.ค. 2563

TOP ประเด็นร้อน