สักการะ "พระไภษัชยคุรุ" พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาล ให้มนุษย์พ้นจากโรคภัย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อัญเชิญพระไภษัชยคุรุ 6 องค์ ให้ประชาชนสักการะบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. ถึง 2 ต.ค. 2563

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ