ชุมชนตัดพ้อ “โครงการโอทอปนวัตวิถี” ไปไม่ถึงฝันถูกดึงงบกลับ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หนึ่งในประเด็นที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มองว่า เป็นปัญหาที่ทำให้โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีไม่บรรลุเป้าหมาย คือ การใช้จ่ายงบประมาณเกือบ 1 หมื่นล้านบาท ในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้การพัฒนาบางอย่างที่ต้องใช้เวลามาก ไปไม่ได้ และไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

TOP ประเด็นร้อน