ถ้าไม่ยื่นภาษีภายใน 31 ส.ค.63 ต้องเจอโทษอะไร!

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จากกรณีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับเงินได้ในปี 2562 ซึ่งจะหมดเขตวันนี้ 31 ส.ค. หากยื่นแบบฯ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องรับผิดชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากมีภาษีต้องชำระต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน