เริ่มแล้ว! เพิ่ม 3 สิทธิเที่ยวไทย เปิดเงื่อนไข - ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศบศ.ไฟเขียวกระตุ้นการท่องเที่ยว เพิ่ม 3 สิทธิ เที่ยวปันสุข เริ่มแล้ว เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน รีบใช้ก่อน 31 ตุลาคม 63

นายดนุชา พิชญนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เปิดเผย ผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ(ศบศ.) ครั้งที่ 2/2563 โดยที่ประชุมเห็นชอบการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มเติมภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

วิธีลงทะเบียน เที่ยวปันสุข ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่ม 6 โมงเช้า 15 ก.ค. 63

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง

ได้แก่ 1. การเพิ่มสิทธิ ให้ผู้ลงทะเบียนจำนวน 3 สิทธิ

เพิ่มสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน สิทธิแรก  เพิ่มส่วนลดค่าที่พักร้อยละ 40 จำนวน 10 คืนต่อคน สิทธิที่ 2 เพิ่มคูปองอาหารต่อการท่องเที่ยว สูงสุดมูลค่า 900 บาทต่อวัน จันทร์ถึงพฤหัสบดี  900 บาท ศุกร์ ถึง อาทิตย์ 600 บาท และสิทธิที่ 3 ให้เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 2,000 บาทต่อที่นั่ง

2.พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการเสนอให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดา รวมทั้งดึงดูดกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ อาทิ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น

สำหรับรายละเอียดการเพิ่มสิทธิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยว่า โครงการเพิ่มสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน 3 สิทธิ มีรายละเอียดดังนี้

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

    รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน

    จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป)

    เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

    รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 900  บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ

    วันจันทร์-พฤหัสบดี รับ 900 บาท และ วันศุกร์-อาทิตย์ รับ 600 บาท

    จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out

    คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

    ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป)

    ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง

    ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)

    วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

เราเที่ยวด้วยกัน ขยายสิทธิ์ที่พักเป็น 10 คืน เพิ่มค่าตั๋วเครื่องบินเป็น 2,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่  วิธีลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายงาน จำนวนสิทธิที่พักเหลือ 4,111,192 สิทธิ

จำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 1,984,320 สิทธิ

 

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ