ครม.ไฟเขียว​โยกย้ายบิ๊กสธ.​เปลี่ยนอธ.กรมควบคุมโรค​ ดัน​ 'นพ.ทวีศิลป์' นั่งผู้ตรวจฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​(ครม.)​วันนี้(8กันยายน​63) มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้  

ตั้ง “นพ.เกียรติภูมิ” เป็นปลัดสธ.คนใหม่

1. นางพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็น อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 2. นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็น อธิบดีกรมอนามัย 

 3. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น​อธิบดีกรมควบคุมโรค 

4. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 5. นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

6. นายสุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น​ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

7. นายธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

8. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม. แต่งตั้ง 4 ข้าราชการระดับสูง ก.คลัง "ลวรณ" ผงาด อธิบดีสรรพสามิต

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ