ผ่าตัดใหญ่ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ สกัดแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญคือ แบ่งหน้าที่ตำรวจเป็น 5 กลุ่มสายงาน เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น พร้อมกำหนดเคร่งครัดหลักเกณฑ์แต่งตั้ง-โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน