ภูเก็ต โชว์เมืองต้นแบบ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกว่า 50 %

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สอจร. ชู ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวต้นแบบ หลังประสบความสำเร็จลด ตาย จากอุบัติเหตุทางถนนลงกว่าครึ่งในรอบทศวรรษ พร้อมแนะรัฐพิจารณา 4 ประเด็นความปลอดภัยทางถนน รองรับนโยบายเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวลองสเตย์”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน