สุธรรม แถลงผลวิจัย ร่่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบบกพร่อง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
​นักวิชาการ เผยผลวิจัยร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ มีข้อบกพร่อง ทั้งจำกัดสิทธิเกินควร และกระทบผู้ประกอบการ จึงเรียกร้อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทบทวนแก้ไข เพราะอาจขัดมาตรฐานสากล


วันนี้ (25 มิ.ย.58) นายสุธรรม อยู่ในธรรม หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิชาการนโยบายกิจสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลการวิจัย โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของกฎหมาย ฉบับนี้หลายประการ ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงพาณิชย์และสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกฎหมายที่คุ้มครองเอกชนในการประกอบกิจการ

ทางสถาบันฯ อยากให้คณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทบทวนแก้ไขร่างกฎหมาย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพประชาชน กับ เสรีภาพของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ แม้ว่าการร่างกฎหมายต้องคำนึงถึงรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติที่เข้มงวดเกินกว่าที่กรอบอนุสัญญาฯ ซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเกินสมควร


PR - ตารางคะแนน-3_B PR - ตารางคะแนน-3_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ