เบื้องลึกความเลื่อมใส ! เหตุใด 'บิ๊กแดง -บิ๊กแป๊ะ' ต้องบวชวัดหงส์รัตนารามฯ เปิดศรัทธา 'เจ้าคุณมีชัย'


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อุปสมบท เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เป็นที่เรียบร้อย เมื่อเช้านี้ตามกำหนดเช้าวันที่ 8 ตุลาคม ที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร หลังจาก พระพล.ต.อ.จักรทิพย์ อดีตผบ.ตร.บวชที่วัดเดียวกันก่อนหน้านี้

พระพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองเลขาธิการพระราชวัง และ อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) อุปสมบท เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เป็นที่เรียบร้อย เมื่อเช้านี้ตามกำหนดเช้าวันที่ 8 ตุลาคม ที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ได้ฉายาทางธรรม “อภิรตโน" แปลว่า “ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง”

สู่ร่มกาสาวพัสตร์ 'บิ๊กแดง' บวชแล้วเช้านี้ ที่วัดหงส์ฯ ผู้นำเหล่าทัพร่วมพิธี

เผยชื่อทางธรรม 'จินตชโย' ฉายาพระอดีตผบ.ตร. 'จักรทิพย์'

ขณะที่ พระจินตชโย​ หรือพระ “พล.ต.อ.จักรทิพย์” อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อุปสมบท ที่วัดหงส์ฯ เช่นกัน ตั้งแต่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา

หลังเกษียณอายุราชการ 2 อดีตผู้นำทัพ “ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์  ถือเพศบรรพชิตเป็นพระลูกวัด ในวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

มีข้อมูลว่า ตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส ทั้ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ และพล.อ.อภิรัชต์ เลื่อมใสศรัทธา  “พระเทพปริยัติมุนี”  เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามฯ มาก

มีเสียงกระซิบในแวดวงตำรวจว่า ก่อนเป็นผบ.ตร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผบ.ตร. ปฏิบัติธรรมที่วัดหงส์ระยะหนึ่ง

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  เป็นวัดเก่าแก่ ถือนิกายเถรวาท ตั้งอยู่บนถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี

สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกวัด  เจ้าสัวหง หรือ วัดขรัวหง ตั้งตามชื่อของเศรษฐีชาวจีนผู้สร้าง คือ นายหง ปัจจุบันเป็นอารามหลวงชั้นโท  

วัดหงส์รัตนาราม เป็นวัดที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปีพุทธศักราช 2314 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ขยายอาณาเขตวัดให้กว้างขึ้น สร้างกุฏิและเสนาสนะทั้งพระอาราม พระราชทานนามว่า “วัดหงส์อาวาสวิหาร”

สมัยรัชกาลที่ 1 ได้เปลี่ยนชื่อวัดว่า “วัดหงส์อาวาสบวรวิหาร” และในสมัยรัชกาลที่ 2 เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดหงส์อาวาสวรวิหาร” และในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พระวิหาร และเสนาสนะอื่นๆ ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 พระราชทานนามว่า “วัดหงส์รัตนาราม”  จนมาถึงปัจจุบัน วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  

อุโบสถวัดหงส์ฯ ประดิษฐาน พระพุทธรูปสำริด เป็นพระพุทธรูปสำริดนวโลหะ ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานในพระอุโบสถ พระนามว่า “หลวงพ่อแสน”

มีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่หน้าวัด สร้างขึ้นเป็นพระราชานุสรณ์ที่พระองค์ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามตลอดรัชสมัย

ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี วัดหงส์ฯ เป็นวัดที่มีสำคัญอย่างมาก นอกจากตั้งติดกับพระบรมราชวังที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ในปีพุทธศักราช 2314 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงเป็นเอกอุปถัมภก บูรณปฏิสังขรณ์ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เป็นการใหญ่   

จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 มีหลักฐานยืนยันตรงกันอีกว่า ครั้งมาเมื่อกรุงธนบุรี พระสงฆ์ผู้รู้หลักนักปราชญ์มาอยู่มาก ผู้ที่มีอุตสาหะเล่าเรียนก็ได้เข้าไปอยู่มาก เจ้าแผ่นดินกรุงธนบุรีจึงขยายภูมิวัดออกไปใหญ่ แล้วสร้างพระอุโบสถใหญ่ตรงหน้าพระอุโบสถเก่า แล้วสร้างโรงธรรมหันหน้าเข้าสู่พระอุโบสถใหม่ สร้างฐานใหญ่เท่ากันทั้งสองหลัง ตั้งอยู่อย่างนั้นนานมาจนถึงเวลาแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในพระบรมราชวงศ์นี้ ในปีพุทธศักราช 2333  สมเด็จพระลูกยาเธอกรมขุนอินทรพิทักษ์ (เจ้าจุ้ย) ใน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้เสด็จผนวช ณ วัดหงษ์อาวาสวิหาร (วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร) นี้ เมื่อพระชนม์ครบอุปสมบท ตลอดจนพระราชนิกูล และข้าใต้สำนัก ล้วนแต่อุปสมบทวัดแห่งนี้เกือบทั้งสิ้น และนอกจากนี้ สมเด็จพระอัครมเหสี (หอกลาง) กรมหลวงบาทบริจาสอน และพระเจ้าน้านางเธอ กรมหลวงเทวินทร์สุดา ได้เสด็จบำเพ็ญกุศล ฟังเทศน์ ถือศีลปฏิธรรมอยู่ ณ วัดแห่งนี้อยู่เนือง ๆ

วัดหงส์ฯ อยู่ในราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มาตลอดรัชสมัยของพระองค์ และพระองค์มักเสด็จมานั่งวิปัสสนากรรมฐานในพระอุโบสถ หลังว่างจากพระภารกิจเสมอ วัดหงษ์อาวาสวิหาร จึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง และสวยงามวัดหนึ่งในยุคสมัยนั้น

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ประชาชนในละแวกใกล้เคียง จึงพร้อมใจกันสร้างศาลขึ้นที่ริมคลองคูวัดเชิงสะพานข้ามคลองหน้าวัด ด้านทิศตะวันตก เพื่อถวายเป็นพระราชอนุสรณ์เป็นแห่งแรก และปรากฏเป็นที่สักการะเคารพของประชาชนในท้องถิ่นแต่บัดนั้นเป็นต้นมา คือ ศาลเจ้าพ่อตากวัดหงส์ฯ

พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.9 ) หรือเจ้าคุณมีชัย เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  เป็นพระสงฆ์ที่เหล่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เลื่อมใสศรัทธามาก โดยเฉพาะทหาร ตำรวจ

อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์  พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง กลุ่มนายตำรวจนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 36 นำโดย พระพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

เจ้าคุณมีชัย เกิดเมื่อ 30กรกฎาคม 2507 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ เป็นชาวจันทบุรี

เหล่าให้ศิษยานุศิษย์หลายวงการ ไม่เพียงแต่ข้าราชการตำรวจ ทหาร นักการเมือง มักแวะไปกราบนมัสการพระเทพปริยัติมุนี เป็นประจำ ว่ากันว่านอกจากบทสอนธรรม ยังให้คำปรึกษาเรื่องฤกษ์ยาม ดวงดาว การวางแผนชีวิต ตามหลักโหราศาสตร์ด้วย

พระพล.ต.อ.จักรทิพย์ เคยเผยว่า เป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อเรื่องดวง โหราศาสตร์ ประกอบการวางแผนชีวิต แม้แต่ตอนขึ้นเป็นผบ.ตร. ก็เป็นช่วงพฤหัสเสวยอายุ

ว่ากันว่าจุดนี้เป็นหนึ่งศรัทธา ที่พระอดีตผบ.ตร.เลื่อมใส และอุปสมบท ดังตั้งใจที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  เช่นเดียวกับ พระ พล.อ.อภิรัชต์

พระ 'จักรทิพย์' อดีต ผบ.ตร. บวชแล้ว หลังเกษียณ สู่ทางธรรมดั่งตั้งใจ

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ