“ชัยวัฒน์” แนะ ใช้หลักสันติวิธีเข้มข้นก้าวข้ามความขัดแย้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คุณกรุณา บัวคำศรี สัมภาษณ์พิเศษศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการด้านสันติวิธี พูดคุยเรื่องทางออกของประเทศ โดยประเด็นหลักคือการชวนตั้งคำถามว่า ในสถานการณ์ความขัดแย้งปัจจุบัน ทางออกที่ดีควรเป็นอย่างไร และ ผู้นำที่จะนำพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งควรมีคุณสมบัติอย่างไร

“บิ๊กตู่” พ้อผิดเองที่อยู่ตรงนี้ แต่ไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องได้

“ชวน” ทาบ อดีต 4 นายกฯ ร่วมกก.สมานฉันท์

คุณสมบัติของผู้นำที่พาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้ง ในมุมมองของ ศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการด้านสันติวิธี มองว่า ควรเป็นคนที่เข้าใจความแตกต่างของคนในสังคม โดยเฉพาะ กลุ่มเยาวชนที่ออกมาเรียกร้อง เนื่องจาก เด็กในยุคปัจจุบัน แตกต่างจากในอดีตมาก เพราะ เขาเติบโตมาในยุคนี้มีช่องทางในการค้นหาความรู้จากหลากหลายที่ จึงกล้าคิดกล้าแสดงออก และมองว่าทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้ใหญ่ควรทำหน้าที่ในการแนะนำ ตักเตือน มากกว่าพยายามจำกัดสิทธิ เพราะ นั่นสะท้อนว่า ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ

ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ระบุว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยตอนนี้ ทุกฝ่ายควรเปลี่ยนมุมมอง เพื่อให้ก้าวข้ามกับดักของความขัดแย้ง เช่น การยื่นข้อเรียกร้องว่า นายกรัฐมนตรีต้องลาออก เป็นการ ตั้งคำถามว่า ผู้นำแบบไหนที่จะพาให้ประเทศก้าวผ่านความขัดแย้งไปได้ เพราะ เมื่อเปลี่ยนมุมมองจะทำให้เห็นว่า ทางออกของปัญหาอยู่ตรงไหน

ในมุมมองของศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ มองว่า คุณสมบัติของผู้นำที่จะนำพาประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤตความขัดแย้งครั้งนี้ได้ควรเป็นคนที่ความอดทน ยึดหลักสันติวิธีแบบเข้มข้น มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกับกรอบความเชื่อแบบเดิม ๆ รวมถึงควรเป็นคนที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชุมนุมแบบจริงจัง และต้องมองว่าข้อเรียกร้องเหล่านั้นชอบธรรม ไม่ควรมองหรือรับฟังแค่ให้ผ่าน ๆ ไป

 

ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ความขัดแย้งมีพัฒนาการไปเรื่อย ๆ อาจเริ่มจากความเห็นต่างที่ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ นำไปสู่ความขัดแย้ง แจะพัฒนาไปสู่ความรุนแรง ซึ่งสถานการณ์ในไทยตอนนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนนี้ ส่วนการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ที่ตอนนี้รัฐสภากำลังเดินหน้าดำเนินการ ในมุมของศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ระบุว่า ถ้ายึดตามหลักทฤษฎี ตอนนั้นยังไม่ใช่เวลาที่ต้องเดินหน้าเรื่องสมานฉันท์ แต่รัฐบาลควรหาวิธีป้องกันการเกิดความรุนแรง

แต่ความพยายามตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ในตอนนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพราะศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ กล่าวว่า การเดินหน้าครั้งนี้ของรัฐบาลสะท้อนว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ และมองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องจริงจังที่ต้องแก้ปัญหา รวมถึงการให้รัฐสภาและสถาบันพระปกเกล้าไปศึกษาหาแนวทางก็สะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรีบตั้งคณะกรรมการด้วยตัวเอง แต่ก็ต้องรอดูว่า คนที่มาทำหน้าที่คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคนที่คู่ขัดแย้งไว้วางใจหรือไม่

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ