36ข่าวแห่งปี : "ทรงพระเจริญ" ก้องแผ่นดิน พสกนิกร ปีติ จงรัก ภักดี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พีพีทีวี นิวมีเดีย คัดเลือก 36 ข่าวแห่งปี 2563 เป็นปีที่พสกนิกรไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563

รวมภาพแห่งความประทับใจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 345 ล้านบาท แก่เรือนจำและรพ.เรือนจำ 44 แห่ง

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รัฐบาลได้ประกาศกำหนดเป็นวันชาติ เป็นวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันหยุดราชการประจำปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติ และประชาชนมาตลอดรัชกาล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีรายการดังนี้

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เวลา17นาฬิกา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ปี 2563 พสกนิกรไทย หลายภาคส่วนร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงสัญลักษณ์ของความจงรักภักดี ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น 'ในหลวง - พระราชินี' พระราชทานโฉนดที่ดินฯ กว่า 2,400 ไร่ ให้ 9 หน่วยงาน

สองพระองค์พระราชทานวโรกาสให้พสกนิกร ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด อย่างมิทรงถือพระองค์ในหลายโอกาส 

ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจในกรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัด ทุกครั้งทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างใกล้ชิด ทรงพระอักษรในพระบรมยาลักษณ์ ในแผ่นกระดาษที่พสกนิกรนำมา

เมื่อ 23 ตุลาคม 2563  ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน วัน “ปิยมหาราช” พุทธศักราช 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินจากหน้าศาลาสหทัยสมาคม เพื่อทรงทักทายประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ อย่างใกล้ชิด

ทุกพระองค์แย้มพระสรวลและโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน ไปถึงด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง ไปถึงหน้าศาลหลักเมือง โดยมีประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดเส้นทาง ต่างโบกธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย วปร ธงพระนามาภิไธย สท ปลิวไสว พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
“ทรงพระเจริญ”  
“เรารักในหลวง”  
“ในหลวงสู้ๆ” ดังกึกก้อง

ทรงพระเจริญดังก้อง 'ในหลวง - พระราชินี' ทรงพระดำเนินท่ามกลางสายฝน ทักทายพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จฯ

ภาพถ่ายในสายพระเนตร "พระองค์หญิงฯ" ในหลวง - พระราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมพสกนิกร

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ออกจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เสด็จออกประตูวิเศษไชยศรี สู่ถนนหน้าพระลาน  ทรงพระดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิการที่ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองและชมพูที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวล ทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ  ทั้งยังทรงโน้มพระวรกาย ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างไม่ถือพระองค์

ในการการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฎิสันถาร ตอบกลับพสกนิกร ที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและเปล่งเสียงถวายพระพร  "เรารักในหลวง"  "ในหลวงสู้ๆ"  พระองค์ก็ตรัสกลับไปว่า  “เราก็รักประชาชน” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์ ที่พสกนิกรมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ บริเวณถนนหน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง โดยมีใจความว่า "ช่วยกันรักประเทศไทย และพี่น้องประชาชน รักบ้านเรา รักพี่น้องร่วมชาติ ด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทำความดี"

ในหลวง ทรงตรัส "เราก็รักประชาชน" ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา ทรงพระอักษรฯ "รักพี่น้องร่วมชาติ ด้วยคว...

ปลื้มสุดชีวิต ! ในหลวง- พระราชินี จับไหล่ ทรงขอบใจ ชมเก่ง กล้าหาญ ชายผู้รับเสด็จฯ

ขณะทรงพระดำเนินทักทายประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอยู่หน้าพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนินใน โจนาธาน มิลเลอร์ (Jonathan Miller) ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Channel 4 News/CNN ยื่นไมค์ขอพระราชทานสัมภาษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มิลเลอร์ถามในหลวงว่า “ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเหล่านี้รักพระองค์ แต่พระองค์จะบอกอะไรกับกลุ่มผู้ประท้วง ที่พวกเขาต้องการจะปฏิรูป”

ในหลวงทรงตอบว่า “เราไม่มีความเห็น ... เรารักพวกเขาทั้งหมด” 

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า “แล้วยังมีที่ว่างสำหรับการประนีประนอมหรือไม่?”

ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสตอบว่า “ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอมอยู่แล้ว”

ทั้งนี้ มิลเลอร์ ผู้สื่อข่าวจาก Channel 4 News/CNN คนดังกล่าว ยังได้ทวีตภาพและข้อความทางทวิตเตอร์ เปิดเผยคำตอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบคำถามของเขาว่า “Thailand is the land of compromise” หรือ “ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม”

ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสตอบ สื่อต่างชาติ “เรารักพวกเขาทั้งหมด”

เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้น ทรงประกอบพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์
ปีติ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทักทายพสกนิกรอย่างใกล้ชิด 

เสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง พสกนิกรสวมใส่เสื้อสีเหลือง ประดับสัญลักษณ์ธงไตรรงค์ แสดงพลังรัก เทิดทูน ปกป้องสถาบันฯ

สมเด็จพระสังฆราช น้อมนำ 'อภัยทาน' ราชธรรม 'ในหลวง ร.9' ขอให้คุยด้วยเหตุผล อดกลั้นแม้คิดเห็นต่าง

ในหลวง เสด็จออก ณ สีหบัญชร พสกนิกรแซ่ซ้อง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง

 

36ข่าวแห่งปี : “เหยียดผิวสี” สู่คดี “จอร์จ ฟลอยด์” จุดประกาย “Black Lives Matter” ทั่วโลก

36ข่าวแห่งปี : ส่องความเคลื่อนไหวราชวงศ์ต่างประเทศ

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ