"เจ้าหญิงชาร์ลอตต์" ทรงรับพิธีศีลจุ่ม มีบิดา-มารดาอุปถัมภ์ 5 คน