โปรดเกล้าฯพระราชทานยศนายทหารชั้นต่ำกว่านายพล 2 ว่าที่พ.ต.หญิง เป็น พ.ต.หญิง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน