​ภัยแล้ง ต้นเหตุถนนแตกร้าว พบถนนทรุดตัวเพิ่มที่ จ.ลพบุรี