​สศค. ชะลอค่ามิเตอร์แท็กซี่อีก 3 เดือน ช่วยภาวะเงินเฟ้อลดลง