​ไทยตอนบนฝนตกอย่างต่อเนื่อง เตือนประชาชนระวังภัยอันตราย